Nouvelles technologies

Membres de la Commission

Iza Konopacka

Président

Regional Bar Association in Wroc?aw
ul. Wodkowica 8
50-072 Wroclaw

Tel : Tel:(0048)606920641

Fax : Fax(0048)717937095

Email : iza.konopacka@lep.edu.pl

Francesco Tregnaghi

Vice-Président

Verona
Corso Porta Nuova, 70
37122 Verona

Tel : Tel: (+39) 045.803.59.30

Fax : Fax 045.800.46.19

Email : avv.francesco@tregnaghi.it

Anna Materla

Secrétaire

Regional Bar Association in Wroc?aw
ul. W?odkowica 8
50-072 Wroclaw

Tel : Tel(0048) 504745 900

Fax : Fax(0048)717937095

Email : ania.materla@gmail.com

Katarzyna Bara?ska

Membres

Warsaw
Adresse
CP Ville

Tel : Tel

Fax : Fax

Email : kasiabaranska@poczta.onet.pl

Ignacio Delgado

Membres

Bilbao
Rampas de Uribitarte 3
48001 Bilbao

Tel : 34 94 435 62 06

Fax : 34 94 424 52 57

Email : cri@icasv-bilbao.com

Michal Gajewski

Membres

Regional Bar of Legal Advisers in Warsaw
ul. ?ytnia 15/16
01-014 Warszava

Tel : Tel:(0048)601 297 333

Fax : (0048)228624173

Email : michal.gajewski@oirpwarszawa.pl

Dariusz Gibasiewicz

Membres

Regional Bar of Legal Advisers in Olsztyn
ul. Kopernika 10
10-511 Olsztyn

Tel : Tel:(0048) 691946361

Fax : (0048)5237980

Email : dariusz.gibasiewicz@uwm.edu.pl

Paulina Kolowca

Membres

Warsaw
Adresse
CP Ville

Tel : Tel

Fax : Fax

Email : paulina.kolowca@wp.pl

Marlena Wach

Membres

Regional Bar of Legal Advisers in Warsaw
Ul. Zytnia 15/16
01-014 Warszava

Tel : Tel: (0048)602188346

Fax : (0048)228624173

Email : marlena.wach@oirpwarszawa.pl

Anna Zalesinska

Membres

Regional Bar of Legal Advisers in Wroc?aw
ul. W?odkowica 8
50-072 Wroclaw

Tel : Tel:(0048) 519 693 450

Fax : + 48 71 798 77 11

Email : anna.zalesinska@wroclaw.sa.gov.pl