President

Carles Mc CRAGH

Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Girona
Email: secretaria@icag.cat