Il·lustre Col·legi d´Advocats de Girona

4 17001 GIRONA
ESPAÑA
Tel: 34972210208
Fax: 34972200423
Email: secretaria@icag.cat
Website: http://www.icag.cat