Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

283 8037 BARCELONA
ESPAÑA
Tel: 34 93 496 18 80
Fax: 34 93 487 65 03
Email: deganat@icab.cat
Website: http://www.icab.cat