Secretary

Katarzyna (Kasia) Ludwichowska

Gdansk
Email: katarzyna.ludwichowska@kancelaria-kgg.pl