Krakow Bar Council (Okregowa Rada Adwokacka w krakowie)

Tel: 48 12 6335763
Fax: 48.12.633.57.63
Email: ora.krakow@adwokatura.pl
Website: http://www.adwokatura.krakow.pl