ORIP Warsaw

Tel: 48.22.862.41.69
Fax: 48.22.862.41.73
Email: komisja.zagraniczna@kirp.pl; magdalenia.bartosiewicz@oirpwarszawa
Website: http://www.oirpwarszawa.pl